เลนส์ถ่ายรูปสำหรับไอโฟน5

เลนส์ถ่ายรูป 3 in 1 สำหรับ iPhone 5
– เลนส์ตาปลา fish eye lens
– เลนส์มุมกว้าง wide angel lens
– เลนส์มาโคร macro lens
700 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s